Detalji o projektu

Image

Kratica

MMW

Trajanje

2-3 dana

Dani

subota i nedjelja

Nositelj : Glazbeni centar Musicorum


Utemeljitelj: Filip Klauček, prof.


Prvi projekt : 14. prosinca 2019.


Lokacija : Glazbene škole u RH

15. i 16. svibnja 2021.

Plakat MMW 2.

Prijave na MMW 2. su završile.

Što je Musicorum MasterWeek ?

'MUSICORUM MASTERWEEK' (u nastavku skraćeno MMW) je naziv projekta kojeg je utemeljio Filip Klauček, zajedno sa profesorima i kolegama iz GC Musicorum, a zamišljen je kao radni tjedan ili vikend u kojem dolaze svi mentori održati individualne i grupne satove prijavljenim polaznicima. 'MMW' je otvoren za suradnju sa bilo kojom glazbenom školom u Republici Hrvatskoj.

Općenito

Općenito

Uvjet za polaganje MMW-a su završena 2 (dva) razreda osnovne glazbene škole ili 1. pripremni razred srednjeg glazbenog obrazovanja. Prijavit se mogu i učenici koji su završili OGŠ ili SGŠ, jednako kao i studenti muzičkih akademija. Profesori mogu biti aktivni polaznici (Rad u glazbenom programu Sibelius), a u svim ostalim instrumentima pasivni polaznici.

Sve prijave vrše se isključivo putem naše web stranice gdje se ispunjava 'online' obrazac prijave. Prijave se nalaze na vrhu stranice, a gumb će biti zelene boje kada su prijave otvorene. Naša web stranica koristi SSL certifikat kako bi osigurali maksimalnu zaštitu prilikom njenog pregleda ili ispunjavanja prijavnice.

Za svako novo izdanje dovodimo i nove gostujuće mentore. Polaznici će moći polaziti slijedeće: 

 1. Gitaru (prof. Antonio Rumenović, mag.mus.)
 2. Saksofon (prof. Vojkan Jocić, mag.art. i prof. Marko Malivuk Jovanović, mag.mus.)
 3. Glasovir (prof. Laura Malovac, mag.mus.)
 4. Flautu (prof. Nika Bauman, mag.art.)
 5. Kreativni solfeggio[1] (prof. Filip Klauček, mag.art.) - 'kreativni solfeggio za učenike OGŠ i SGŠ'
 6. Sibelius[2] – (prof. Filip Klauček, mag.art.) - Rad u glazbenom programu Sibelius za učenike SGŠ i profesore

[1] Solfeggio – skladanje vlastitih pjesmica, harmonijska boja akorada, stvaralački rad polaznika.

[2] Sibelius – svi polaznici ovog programa dobit će instalacijski paket Sibelius – verzija 2019.1. Za svakog polaznika je poželjno da donese prijenosno računalo kako bi radili sa mentorom.

Uvjet za polaganje MMW-a su završena 2 (dva) razreda osnovne glazbene škole ili 1. pripremni razred srednjeg glazbenog obrazovanja. Prijavit se mogu i učenici koji su završili OGŠ ili SGŠ, jednako kao i studenti muzičkih akademija. Profesori mogu biti aktivni polaznici (Rad u glazbenom programu Sibelius), a u svim ostalim instrumentima pasivni polaznici.

Sve prijave vrše se isključivo putem naše web stranice gdje se ispunjava 'online' obrazac prijave. Prijave se nalaze na vrhu stranice, a gumb će biti zelene boje kada su prijave otvorene. Naša web stranica koristi SSL certifikat kako bi osigurali maksimalnu zaštitu prilikom njenog pregleda ili ispunjavanja prijavnice.

Za svako novo izdanje dovodimo i nove gostujuće mentore. Polaznici će moći polaziti slijedeće: 

 1. Gitaru (prof. Antonio Rumenović, mag.mus.)
 2. Saksofon (prof. Vojkan Jocić, mag.art. i prof. Marko Malivuk Jovanović, mag.mus.)
 3. Glasovir (prof. Laura Malovac, mag.mus.)
 4. Flautu (prof. Nika Bauman, mag.art.)
 5. Kreativni solfeggio[1] (prof. Filip Klauček, mag.art.) - 'kreativni solfeggio za učenike OGŠ i SGŠ'
 6. Sibelius[2] – (prof. Filip Klauček, mag.art.) - Rad u glazbenom programu Sibelius za učenike SGŠ i profesore

[1] Solfeggio – skladanje vlastitih pjesmica, harmonijska boja akorada, stvaralački rad polaznika.

[2] Sibelius – svi polaznici ovog programa dobit će instalacijski paket Sibelius – verzija 2019.1. Za svakog polaznika je poželjno da donese prijenosno računalo kako bi radili sa mentorom.

MMW program

Glasovir, flauta, gitara i saksofon:

 • najmanje 4 školska sata uz individualni rad sa mentorom u trajanju od 30 ili 45 minuta (30 minuta za polaznike 1., 2. i 3. r OGŠ, dok svi ostali po 45 min)
 • 3 sata komorne glazbe

Mentori će sa svojim polaznicima, osim programa koji se radi u školama (Plan i program Ministarstva znanosti i obrazovanja), prezentirati i kako se određeni instrumenti ponašaju u tzv. 'Novoj glazbi'.

Kreativni solfeggio za OGŠ i SGŠ:

 • najmanje 4 sata u trajanju 60 minuta
 • nastava se odvija u grupama

Solfeggio je idealan za sve polaznike, naročito učenike koji žele upisati teoretski smjer u pripremnim razredima, 1. razred srednjeg glazbenog obrazovanja ili su učenici u školi već upisali jedan od tih smjerova.

Kod solfeggia nastava će uključivati: 

Skripta koja prati cjelokupnu nastavu, praćenje rada na projektoru.

Skladanje vlastitih pjesmica. Učenici će zajedno u grupama (3 učenika/5 grupa) napisati vlastitu melodiju, dodati pratnju za neki određeni instrument; harmonija ­– srodnost trozvuka po tonalitetima; ritam i teorija.

 

Rad u glazbenom programu Sibelius (SGŠ i profesori):

Učenici i profesori će zajedno sa mentorom raditi u glazbenom programu Sibelius na svojim prijenosnim računalima, gdje će naučiti sve osnove za početak pisanja u programu. Osigurani su materijali za vježbanje koje će dobiti svaki polaznik i Sibelius verzije 2019.1.

Paket Sibeliusa:
Modul 1 (početnici):
Osnove početka pisanja u programu.

Modul 2 (napredniji):
Zahtjevnije vježbe i zadaci za one koji imaju osnove rada u programu. Spajanje klavijature sa Sibeliusom, formiranje stavaka, printanje i layout forme za tisak.

Modul za teoretičare:
Priprema pismenih/ostalih provjera u Sibeliusu.

Svi polaznici zadnji dan ovog projekta imaju zajedničko fotografiranje i dobivaju priznanja sa imenom i prezimenom polaznika i potpisom mentora.

Broj satova odgovara za 2 dana ovog projekta, što znači ako će projekt trajati duže od 2 dana (maksimalno 3), satovi će se povećavati.

**Svaki polaznik može kombinirati instrument sa solfeggiom i/ili Sibeliusom**

MMW program

Klavir, flauta, gitara i saksofon:

 • najmanje 4 školska sata uz individualni rad sa mentorom u trajanju od 30 ili 45 minuta (30 minuta za polaznike 1., 2. i 3. r OGŠ, dok svi ostali po 45 min)
 • 3 sata komorne glazbe

Mentori će sa svojim polaznicima, osim programa koji se radi u školama (Plan i program Ministarstva znanosti i obrazovanja), prezentirati i kako se određeni instrumenti ponašaju u tzv. 'Novoj glazbi'.

Kreativni solfeggio za OGŠ i SGŠ:

 • najmanje 4 sata u trajanju 60 minuta
 • nastava se odvija u grupama

Solfeggio je idealan za sve polaznike, naročito učenike koji žele upisati teoretski smjer u pripremnim razredima, 1. razred srednjeg glazbenog obrazovanja ili su učenici u školi već upisali jedan od tih smjerova.

Kod solfeggia nastava će uključivati: 

Skripta koja prati cjelokupnu nastavu, praćenje rada na projektoru.

Skladanje vlastitih pjesmica. Učenici će zajedno u grupama (3 učenika/5 grupa) napisati vlastitu melodiju, dodati pratnju za neki određeni instrument; harmonija ­– srodnost trozvuka po tonalitetima; ritam i teorija.

Rad u glazbenom programu Sibelius (SGŠ i profesori): 

Učenici i profesori će zajedno sa mentorom raditi u glazbenom programu Sibelius na svojim prijenosnim računalima, gdje će naučiti sve osnove za početak pisanja u programu. Osigurani su materijali za vježbanje koje će dobiti svaki polaznik i Sibelius verzije 2019.1.

Paket Sibeliusa:
Modul 1 (početnici):
Osnove početka pisanja u programu.

Modul 2 (napredniji):
Zahtjevnije vježbe i zadaci za one koji imaju osnove rada u programu. Spajanje klavijature sa Sibeliusom, formiranje stavaka, printanje i layout forme za tisak.

Modul za teoretičare:
Priprema pismenih/ostalih provjera u Sibeliusu.

Svi polaznici zadnji dan ovog projekta imaju zajedničko fotografiranje i dobivaju priznanja sa imenom i prezimenom polaznika i potpisom mentora.

Broj satova odgovara za 2 dana ovog projekta, što znači ako će projekt trajati duže od 2 dana (maksimalno 3), satovi će se povećavati.

**Svaki polaznik može kombinirati instrument sa solfeggiom i/ili Sibeliusom**

Naručite MMW paket:

Knjižicu paketa za škole šaljemo na e-mail škole koja je zainteresirana za MMW i suradnju sa Glazbenim centrom Musicorum. Istu možete zatražiti tako da se javite na mail adresu: musicorum@gcmusicorum.com

 

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.
musicorum@gcmusicorum.com

Naručite MMW paket:

Knjižicu paketa za škole šaljemo na e-mail škole koja je zainteresirana za MMW i suradnju sa Glazbenim centrom Musicorum. Istu možete zatražiti tako da se javite na mail adresu: musicorum@gcmusicorum.com

 

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.
musicorum@gcmusicorum.com

Ostali detalji MMW-a

• Je li broj polaznika ograničen?

Broj polaznika je ograničen na maksimalno 6 kandidata po mentoru za instrumentaliste (za saksofon je ograničenje 9 polaznika), dok za polaznike koji biraju solfeggio broj je limitiran na 18 polaznika za OGŠ te 20 polaznika za glazbeni program SGŠ + profesori. Učenici manjeg ili većeg uzrasta mogu slušati predavanje na seminaru za instrumente (pasivni polaznici). Profesori mogu biti aktivni i pasivni polaznici na smjeru 'Rad u glazbenom programu Sibelius', a na svim ostalim smjerovima pasivni polaznici.

• Raspored

Raspored individualne i grupne nastave bit će objavljen na stranicama te društvenim mrežama Glazbenog centra Musicorum te web stranicama suorganizatora seminara, odnosno škole. Raspored radi Glazbeni centar Musicorum nakon što znamo točan broj aktivnih i pasivnih polaznika, te broj većih i manjih učionica u kojem će se projekt održavati.

• Važno

Prednost ima onaj polaznik koji je prijavu izvršio ranije. Ukoliko netko od polaznika odustane, slijedeći kandidat 'iza crte' ima prednost. 

MMW je do sada polazilo
0
polaznika
iz
0
gradova

Na vrhu stranice pogledajte 'povijest MMW-a' u kojem je detaljan popis održanih MMW-ova (video, članci i sl.)